Ingrid Nygård

  • 13.03.1937 - 04.02.2022

Minnegåve til Stranda bedehus, Kontonr. 3905.12.50900, VIPPS 692077

Bestill blomster

Vi tar hånd om bestillingen og sørger for leveringen.

Blomster for levering til seremonien
Dette er dessverre ikke tilgjengelig da
tidsfristen for levering av blomster er utgått.
Blomster for levering til hjemmet